Anhörig

Närstående

Vill du ha mer information om vad du kan göra som anhörig, eller var du själv kan vända dig för att få stöd? Läs mer på Balans Riks sida för anhöriga.

Behöver ni akut hjälp? Ring Psykiatriska jourmottagningen på 026-154550.

Samtalsgruppen för anhöriga är vilande, men vid intresse startar vi upp den igen. Anmäl på epost: balans.gavle@hotmail.com eller ring på vår Balanstelefon 070-402 26 35.