Medlemskap

Alla är välkomna att bli medlemmar i föreningen Balans. Medlemsavgiften är 200 kr/år.
Enklaste sättet att bli medlem är att betala in via vårt plusgiro 439 20 84-2
Kom ihåg att ange namn och postadress.