Om föreningen

Logotyp Balans Gävle

Föreningen Balans verkar för personer med bipolära och unipolära besvär samt deras närstående. Föreningen bildades 1997 av patienter och deras närstående med stöd av Affektivt Centrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

2008 bildades en lokalförening i Gävle och fler lokalföreningar har bildats de senaste åren. Den ursprungliga föreningen som finns i Stockholm har nu ombildats till ett riksförbund istället och en lokal Stockholmsförening finns också. Se mer information under länkar.

Föreningens övergripande mål och syften

 • Skapa gemenskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för föreningens medlemmar
 • Medverka till att information om depressionssjukdomar sprids i olika sammanhang.
 • Vara aktiv och påverka i frågor som gäller psykiatrisk vård på lokal nivå i kommuner och landsting.
 • Anordna föreläsningar och andra aktiviteter för medlemmar och intresserade.

Vi har samtalsgrupper för patienter och närstående

Exempel på teman i samtalsgrupp:

 • Tidiga tecken på en sjukdomsperiod
 • Nätverkskontakt
 • Vad får mig att må bra/dåligt
 • Anhörigas problem
 • Alternativa behandlingsmetoder
 • Självkänsla/självförtroende
 • Tala med andra om det viktiga i livet
 • Ingå i ett nätverk där jag är jämställd
 • Ta hänsyn till mina behov

Vi i Gävle samarbetar med:

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Nygården, Treklövern, Personliga ombuden, RSMH, Schizofreniföreningen Gästrikland, ÅSS, SPES, ATTENTION, Gävle Kommun Omvårdnad, Landstinget Gävleborg

Logga Balans Gävle

Så här ser vår lokala logga ut som Anette Nordin har skapat. Livet med sjukdomen är som en balansgång på en smal tråd.